Pohybová průprava pro děti 6 a více let - ,,hobby"

  • zábavnou formou se děti seznamují s pohybem a učí se základní kroky aerobiku, zumby...

  • dbáme na to, abychom u dětí podpořili správné držení těla, rozvíjíme u nich obratnost, koordinaci, orientaci v prostoru, flexibilitu, radost z pohybu apod.

  • nácvik jednoduché skupinové choreografie, vystoupení pro rodiče