3770,- KČ - FIRST MINUTE - SE SLEVOU ZA PLATBU CELÉ ČÁSTKY - 1 TEAM SUMMER CAMP (16. 8. - 23. 8. 2020 - SPÁLENÝ MLÝN)

Cena: 3770,- Kč při přihlášení do 31. 1. 2020

Platba celé částky za tábor.

V následující objednávce prosím vyplňte jméno dítěte.

Do fakturačních údajů vyplňte jednoho z rodičů.

Ostatní údaje doplníme prostřednictvím emailu a dalších dokumentů jako je potvrzení o bezinfekčnosti apod.

Vše VÁM odešleme po přijetí VAŠÍ objednávky.

Odesláním této objednávky souhlasíte s níže uvedenými všeobecnými podmínkami:

Účastník / zákonný zástupce, odesláním této přihlášky, souhlasí s použitím jeho osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat osobní údaje dětí jen pro svou potřebu z důvodu konání dětského tábora, pro účely jejich pojištění po dobu pobytu zde, za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem a neposkytnout tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.

Platební možnosti:

 • Převodním příkazem na účet zapsaného spolku Dětská akademie pohybu z. s. - Fio banka 2700852916 /2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.

Storno podmínky:

 • 500 Kč za osobu při zrušení přihlášky (písemně) více než 60 dní před nástupem
 • 1000 Kč při zrušení přihlášky (písemně) mezi 59. - 35. dnem včetně před datem nástupu
 • 2000 Kč při zrušení přihlášky (písemně) mezi 34. - 10. dnem včetně před datem nástupu
 • 2500 Kč při zrušení přihlášky (písemně) mezi 9. - 4. dnem včetně před nástupem na tábor
 • 100% z ceny pobytu při zrušení přihlášky od 3. dne před nástupem na tábor a při nenastoupení na tábor
 • 0 Kč v případě náhradníka z Vaší strany
 • 1000 Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu nemoci (nutné doložení lékařské zprávy), nutné oznámení nejpozději den před začátkem objednaného turnusu.
 • 1000 Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu úrazu (nutné doložení lékařské zprávy), nutné oznámení nejpozději den před začátkem objednaného turnusu.
 • 2000 Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu nemoci (nutné doložení lékařské zprávy), oznámení v den začátku turnusu nebo v průběhu turnusu.
 • 2000 Kč za osobu v případě písemného zrušení přihlášky z důvodu úrazu (nutné doložení lékařské zprávy), oznámení v den začátku turnusu nebo v průběhu turnusu.
 • Všechny žádosti o vrácení peněz včetně zrušení pobytu podejte prosím písemně na adresu spolku Dětská akademie pohybu z. s. nebo prostřednictvím e-mailu: 1team@anniespace.com
  Veškeré storno platby a vrácení peněz se vyřizuje až po skončení všech turnusů s tím, že spolek Dětská akademie pohybu z. s. si vyhrazuje termín pro vyřízení všech žádostí do 31. 10. 2020
3 770,00 Kč