Platební podmínky

Varianta č. 1

Platbu proveďte složenkou typu A nebo přes účet FIO banky 2201130636/2010. Na složence stačí vyplnit pouze jméno a příjmení účastníka a do variabilního symbolu uvést rodné číslo. Ty samé informace uveďte i při platbě přes účet. Jméno a příjmení účastníku vyplňte do poznámky, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

Varianta č. 2

Na tyto dětské rekreace/tábory přispívají i některé výbory a firmy. V tomto případě částku uhradí právě podnikový výbor, firma nebo rodič na účet naší FIO banky 2201130636/2010. Opět musí být tato platba označena variabilním symbolem (v tomto případě číslem faktury) a jménem a příjmením účastníka. Platby, které nebudou označeny variabilním symbolem, nejsou přiřaditelné v naší databázi.

Platba zálohy, která činí 1000,- Kč + doplatek částky

Zálohu zaplaťte složenkou (typu A) nebo bankovním převodem, a to nejpozději do 10ti dnů od odeslání přihlášky. Platba musí obsahovat jméno a příjmení účastníka a variabilní symbol - rodné číslo dítěte! V případě, že platbu hradíte přes firmu, zálohu nehraďte a s přihláškou zašlete email s prosbou o vystavení faktury! Po obdržení zálohy (nebo emailu) bude dítě zařazeno do databáze přihlášených dětí (tato informace Vám bude písemně sdělena). Poté Vám také zašleme další informace k platbě.

Pokud nebudete využívat možnosti splátek, doplatek (konečná částka mínus záloha) uhraďte nejpozději 15 dnů před zahájením tábora.