Pohybová průprava MINI - ,,hobby"

  • děti se naučí pomocí básniček, písniček, her a soutěží zvládnout základy pohybových prvků (tanec, aerobik, zumba, flexibilita apod.)

  • posilování a protahování, vedoucí ke správnému držení těla a odstraňování svalových dysbalancí

  • nácvik jednoduché skupinové choreografie, vystoupení pro rodiče