Přihláška na Letní soustředění závodních teamů

Souhlasím s tím, že všechny výše vyplněné údaje jsou pravdivé a jako účastník/zákonný zástupce/rodič také souhlasím s tím, že jsem si pozorně přečetl všeobecná pravidla týkající se táboru 1TEAM, které obsahují i obchodní a storno podmínky.

Odesláním této přihlášky souhlasím s použitím osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, video a audio záznamů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat všechny osobní údaje dětí jen pro potřebu konání tohoto dětského tábora a za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem. Poskytovatel se také zavazuje nepředávat tyto údaje třetím osobám pro komerční účely.