Příměstský tábor 1 TEAM – BLANSKO

Příměstský tábor 1 TEAM - BLANSKO s ÁŇOU

Náš tábor se specifikuje především na zábavu, hry, soutěže sport, cvičení a umělecké směry. Děti si s námi užijí dny plné radosti, skvělých a nezapomenutelných zážitků v úžasné rodinné atmosféře.

Kdy: 5.2. - 9.2.2018 

Začátek: Pondělí

Konec: Pátek

Kde: Tělocvična ZŠ TGM (Rodkovského 1352/2b) a okolí Blanska

Informace:

 • Určeno pro děvčata a kluky od 6 do 12 let
 • Program je každý den od 8.30 - 16.00
 • Děti mohou přicházet již od 7.00, nejpozději do 8.00
 • Vyzvednout děti si můžete mezi 16.00 - 16.30
 • Program probíhá v ZŠ tělocvičně Blansko a v okolí Blanska
 • Program povedou kvalifikovaní vedoucí s celoroční zkušeností s prací s dětmi
 • Můžete se těšit na Áňu a další trenéry, které znáte ze Cvicsnami.cz
 • Příměstský tábor je pro všechny děti i ty, které nenavštěvují naše pravidelné kurzy Cvisnami.cz
 • Rodinná atmosféra

Cena: 1490,- Kč (v ceně je program, oběd, 1x svačina)

Záloha: 500,- Kč

Pro rezervaci Vašeho místa je nutné do 7 dnů od data podání Vaší přihlášky zaplatit na náš účet zálohu 500,- Kč

Celou částku je nutné zaplatit nejpozději do pondělí 29.1.2018

Přihlášky nejpozději do 29.1.2018!!! 

Pozor!!! Možnost využití svozů z míst, kde probíhají některé naše pravidelné kurzy Cvicsnami - Lipovec, Rudice, Ostrov u Macochy, Drnovice. Cena za dítě/1 cesta - 150,- Kč. Odvoz by se konel mezi 7.00 - 8.00 hod., je možné využít i návratu dítěte - příjezd by byl mezi 16.00 - 17.00

Bližší informace:

Email: info.cvicsnami@gmail.com     Telefon: 777 471 186

Hlavní vedoucí: Aneta Kuklínková - tel.: 605159256

Přihláška zde:

Odesláním této přihlášky souhlasím s použitím osobních údajů, s pořizováním a použitím fotodokumentace, video a audio záznamů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje shromažďovat všechny osobní údaje dětí jen pro potřebu konání tohoto dětského tábora a za účelem zajištění zasílání nabídek akcí pořádaných poskytovatelem. Poskytovatel se také zavazuje nepředávat tyto údaje třetím osobám pro komerční účely. 

Platební podmínky

Varianta č. 1

Platbu proveďte složenkou typu A nebo na účet Dětské akademie pohybu FIO banka 2700852916/2010. Na složence stačí vyplnit pouze jméno a příjmení účastníka a do variabilního symbolu uvést rodné číslo. Ty samé informace uveďte i při platbě přes účet. Jméno a příjmení účastníku vyplňte do poznámky, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. Specifický symbol je pro tuto akci 0502.

Varianta č. 2

Na tyto dětské rekreace/tábory přispívají i některé výbory a firmy. V tomto případě částku uhradí právě podnikový výbor, firma nebo rodič na účet naší FIO banky 2700852916/2010. Opět musí být tato platba označena variabilním symbolem (v tomto případě číslem faktury) a jménem a příjmením účastníka. Platby, které nebudou označeny variabilním symbolem, nejsou přiřaditelné v naší databázi.

Storno podmínky

 • Zrušení přihlášky více než 30 dnů před nástupem na tábor - 15% z ceny
 • Zrušení přihlášky mezi 29. - 10. dnem včetně před nástupem na tábor - 25% z ceny
 • Zrušení přihlášky mezi 9. - 4. dnem včetně před nástupem na tábor - 50% z ceny
 • Zrušení přihlášky od 3. dne před nástupem a při nenastoupení na tábor - 100% z ceny
 • Zrušení přihlášky a sehnání náhradníka z Vaší strany - 0% z ceny
 • Vyhoštění z tábora za nekázeň a porušení pravidel (alkohol, šikana, drogy,...) - 100% z ceny
 • Odjezd z tábora na vlastní žádost dítěte nebo rodiče/zákonného zástupce - 100% z ceny