Typy lekcí - děti

Pohybová průprava 3 - 7 let 

- každou středu 15.45 - 16.30 - začínáme 30.9.2020

 • děti se naučí pomocí básniček, písniček, her a soutěží zvládnout základy pohybových prvků (tanec, aerobik, zumba, flexibilita apod.)

 • posilování a protahování, vedoucí ke správnému držení těla a odstraňování svalových dysbalancí

 • nácvik jednoduché skupinové choreografie, vystoupení pro rodiče

 • 16 tréninků / 1. pololetí - 800,- Kč, 32 tréninků / celý rok - 1440,- Kč

 • Trenérka: Aneta Kuklínková

Pohybová průprava - 8 a více let

- každou středu 16.30 - 18.00 - začínáme 7.10.2020

 • zábavnou formou se děti seznamují s pohybem a učí se základní kroky pohybových prvků (aerobik, zumba, flexibilita apod.)

 • dbáme na to, abychom u dětí podpořili správné držení těla, rozvíjíme u nich obratnost, koordinaci, orientaci v prostoru, radost z pohybu apod.

 • nácvik jednoduché skupinové choreografie, vystoupení pro rodiče

 • zpestřením lekcí je i bezpečné cvičení na insportline trampolínách za hudebního doprovodu - cvičení na trampolínce rozvine dětem jejich pohybové návyky, obratnost, koordinaci, prostorové myšlení i soutěživost

 • je to velmi zábavná a efektivní forma pohybové aktivity

 • 16 tréninků (po 90 min.)  / 1. pololetí - 1200,- Kč, 32 tréninků / celý rok - 2160,- Kč

 • Trenérka: Aneta Kuklínková

Zumba Kids - 7 a více let 

- každý čtvrtek 15.30 - 16.30 - začínáme 8.10.2020

 • dětská Zumba je kombinace prvků aerobiku s latinsko-americkými prvky

 • tančí se na zábavnou a chytlavou hudbu a hodina je poskládaná přesně podle potřeb a možností dětí

 • v lekcích se děti naučí koordinovat své pohyby, správné držení těla a zlepší si svoji fyzickou kondici

 • 16 tréninků / 1. pololetí - 800,- Kč, 32 tréninků / celý rok - 1440,- Kč

 • Trenérka: Aneta Kuklínková

Aerobik pro začátečníky - 8 a více let 

- každé pondělí 15.30 - 17.00 - začínáme 5.10.2020 

- každý čtvrtek 16.30 - 17.30 - začínáme 8.10.2020

 • děti se seznamují s pohybem, hudbou a učí se základní kroky aerobiku tak, jak to odpovídá jejich věku
 • volíme takové činnosti, aby se dětem hodiny líbily a aby poznaly radost z pohybu
 • dbáme také na to, abychom u dětí podpořili správné držení těla, rozvíjíme u nich obratnost, koordinaci, orientaci v prostoru, sílu, flexibilitu apod.
 • děti se mohou zúčastňovat jednodušších typů závodů, kde získávají cenné zkušenosti
 • během roku děti nacvičují skupinovou choreografii s daným tématem, kterou předvedou na vystoupeních pro rodiče (v případě zájmu možnost účasti na soutěžích)
 • sestava je přizpůsobena věku a schopnostem cvičících
 • trenérka: Aneta Kuklínková 
 • pondělní trénink - 16 tréninků (po 90 min.) / 1. pololetí - 1200,- Kč, 32 tréninků / celý rok - 2160,- Kč
 • čtvrteční trénink - 16 tréninků (po 60 min.) / 1. pololetí - 800,- Kč, 32 tréninků / celý rok - 1440,- Kč